Çocuklarda Psikolojik Danışmanlık

Çocuklarla iletişim bozuklukları, öğrenme güçlüğü, akademik problemler, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranış problemleri, beslenme ve yeme bozuklukları, tikler ve takıntılar, uyku problemleri, tuvalet problemleri, ayrılma anksiyetesi, çocukluk çağı depresyonu, özgüven eksikliği gibi konularda çalışılmaktadır. Tüm bu konular çalışılırken aile ile iş birliği içinde ve aile rehberliği ile birlikte psikolojik destek verilmektedir.

Çocukta Uyum ve Davranış Problemleri

Uyum ve davranış bozuklukları ruh sağlığının tehlikede olduğunu gösteren işaretlerdir. İlk işareti alan anne ve babalar, başka işaretleri beklemeden nerede yanlış yaptığını, bulmaya çalışmalı, gerekirse bir uzmandan psikolojik yardım alarak hatasını tamir etme yoluna gitmelidir.Belli başlı çocuk uyum ve davranış problemleri;

 • Tırnak Yeme
 • Alt Islatma-Dışkı Kaçırma (Enürezis-Enkopresiz)
 • Uyku Bozukluğu
 • Saldırganlık, Oyunbozanlık
 • İnatçılık
 • Pika (Toprak, kum gibi yabancı cisimler yeme)
 • Yalan Söyleme
 • Çalma
 • İçe Kapanıklılık
 • Saç Koparma
 • Parmak Emme