Boşanma Sürecinde Çocuk

Boşanma aşamasında depresyon olası bir sorundur. Bazı durumlarda daha önce başlamış olan depresyon bu boşanma sürecini tetiklemiş olabilir. Boşanma sürecinde eşlerin alacağı psikolojik destek her şeyi daha sağlıklı bir şekilde görmelerini sağlar. Önerilen boşanma gerçekleşmeden önce bir psikolojik desteğin alınmasıdır. Bu süreci boşanma öncesi, boşanma sırası ve boşanma sonrası olarak değerlendirmek daha doğru olur.

Boşanma ve Çocuklar;

Boşanmanın tüm evresinde yaşanan duyguların çocuklara yansıtılmaması gerekir Eş rolü biten kişilerin anne baba rollerini titizlikte uygulamaya devam etmesi gerekmektedir.
Boşanma sonrasında çocuklarda farklı semptomlar( alt kaçırmaları, kekemelik, tırnak yeme vb.)