Sınav Kaygısı

Kaygı; üzüntü, sıkıntı, korku, başarısızlık duygusu, yetememe, sonucu bilememe ve yargılanma gibi alt unsurların birini veya birçoğunu içerebilir.

Kabul edilebilir düzeyde yaşanan kaygı başarıya gitme yönünde motivasyonu arttırmaya yardımcı olur. Ancak yüksek düzeydeki kaygı başarısızlığa yol açan etmenler arasındadır.

Sınav kaygısının temelinde yeterli hazırlık yapamamak, davranış ve performansın kişiliği belirlemesi korkusu gibi nedenler yatar. Bu konularla ilgili bireysel ve grupla psikolojik danışmanlık farkındalığı arttırarak kaygının azalmasına yardımcı olabilir ve bu sayede var olan kaydı seviyesi azaltılarak motivasyon unsuru olarak değerlendirilebilir.