İNSAN , EVLİLİK ve İLETİŞİM

Eş seçmek , evliliğe karar vermek önemli ve genelde uzunca zaman alan bir süreçtir. Fakat evli olmak bir an meselesidir. ‘’Evet’’ ve’’ bir imza’’. Ve bir anda başka bir boyuta geçeriz. 

Evlilik bir iletişim ve etkileşim sistemidir. Eşimizden , özellikle stres anlarında , yakınlık arar ve bu yakınlığı devam ettirmesini bekleriz. Bizim güvenli limanımız olmalıdır eşlerimiz.

Bazı araştırmalar ; sevgili ya da eşle olan duygusal bağların , bebeklikte anneyle geliştirilen bağlarla benzerlik gösterdiğini söylüyor. Romantik ilişkilerin bağlanma , ilgi-bakım ve cinsel davranışların bir bileşkesi olduğunu savunuyorlar. Eğer durum böyleyse ; sevgili ya da eşin , tıpkı erken dönemdeki bakıcı gibi bir işlevinin de olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sevgiliyken birbirimize verdiğimiz bakımı , sevgilimizin stres anlarında onu yatıştıran , sığınabileceği güvenli limanı olabilme becerimizi evlilikte sürdürmekte zorlanıyoruz sanırım.

Sık sık tartışmadan başımızı alamıyoruz evliliklerimizde. Yapılan bazı çalışmalar da sık tartışma ve kavga çıkan evliliklerde tartışma konularının çoğu kez önemsiz şeyler olduğunu söylüyor. Çünkü genellikle çiftler ana sorunu görmezden geldikleri veya farkında olmadıkları için ufak sorunlarla uğraşıyorlar. 

Evliliklerinde sorun yaşayan çiftlerin giderek artan bir iletişimsizlik süreci içine girdikleri bilinen bir gerçek. Bu eşleri ‘’ aynı evde yaşayan iki yabancı ‘’ ya  dönüştürebiliyor. Birlikte yapılan her şeyi asgariye indirebiliyorlar ve iletişim sadece zorunluluklardan ibaret bir hale gelebiliyor. Mümkünse iletişime girmemeyi seçebiliyorlar. Belki de bunun önemli nedenlerinden biri de , her türlü iletişim kurma çabalarının öfke , tartışma ve hatta bazen şiddetle sonuçlanmasıdır.

Öğrenme kuramcıları ; bir davranışın oluşma sıklığını belirleyen en önemli faktörün , o davranışın oluşturduğu sonuçlar olduğunu söylüyor. Eşler de iletişim çabalarının öfke , tartışma ve ya da şiddetle sonuçlandığını görünce giderek iletişiminden korkar bir hal alabiliyorlar. Böyle durumlarda aslında her iki taraf da bir uzlaşma beklemekte ve uzlaşmanın sağlanamadığını gördükçe iletişimden vazgeçmektedirler. Oysa sağlıklı iletişimde amaç sadece uzlaşmak değildir. Anlamak ve paylaşmaktır.

Uzlaşmanın ön koşulu anlamak , anlamanın ön koşulu ise dinlemektir. İletişim uzlaşma için gerekli , ancak , yeterli değildir.

Bir de iletişimsizlikteki en önemli nedenler arasında eşlerin ‘’birbirlerinin ciğerlerini bilme’’ durumu var. Daha doğrusu bir birlerinin çok iyi tanıdıklarını zannetme. Eşler çok iyi akıl okur yani bir diğerinin aklından geçeni , ne düşündüğünü , aslında ne söylemek istediğini iyi bilir. Ve işte en büyük yanılgıdır.

Unutmayalım ki evliliğe başlamamızı sağlayan nedenler ile , evliliği sağlıkla sürdürmemizi sağlayan nedenler birbirinden farklıdır. Evlilik özen isteyen bir ilişki biçimidir.